creating minidump generates zero byte files

Printable View