waveOutSetVolume not working right!

Printable View