Create window without taskbar icon?

Printable View