Singleton leak. Let us finish this (aka Partial Solution)

Printable View