Thread: decimals in calculator

 1. #1
  Registered User
  Join Date
  Sep 2006
  Posts
  70

  decimals in calculator

  how do you put them in

  Code:
  #include <iostream>
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  #include <ctype.h>
  #include <math.h>
  #include <conio.h> 
  #include "global.h"
  
  double sqrt(double x);
  
  
  using namespace std;
  
  void vermenigvuldigen ();
  void optellen ();
  void aftrekken () ;
  void delen ();
  void kwadrateren ();
  void vierkantswortel ();
  void credits ();
  
  
  void setcolor(unsigned short color) {	//begining of set color funtion
   HANDLE hCon = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE); 	//gets std handle
   SetConsoleTextAttribute(hCon,color); 
  }
  int main (void) 
  {
  C.I = 4;  
  setcolor(C.I); 
    
  cout << " ______  _______  _    ______   \n"; 
  cout << "| ____| | ___ | | |   | ____| \n";
  cout << "| |   | | | | | |   | |   \n";
  cout << "| |____ | --- | | |____ | |____ \n";
  cout << "|______| |__| |__| |______| |______| v0.041 Beta \n";
    int input;
    C.I = 6;  
    setcolor(C.I); 
    cout<<"1. Vermenigvuldig\n";
    cout<<"2. delen\n";
    cout<<"3. optellen\n";
    cout<<"4. aftrekken\n";
    cout<<"5. kwadrateren\n";
    cout<<"6. Vierkantswortel\n";
    cout<<"7. Credits , historie en To-Do\n";
    cout<<"8. sluiten\n";
    C.I = 7;
    setcolor(C.I);
    cout<<"selecteer:";
    cin>> input;
    switch (input) {
        case 1:
          system("cls"); 
        
        vermenigvuldigen();
          
        case 2 : 
        system("cls");     
        delen();
        case 3 :
        system("cls");  
        optellen();
        case 4 :
         system("cls"); 
          aftrekken();
        case 5 :
        system("cls"); 
          kwadrateren ();
       case 6 :
       system("cls");
       vierkantswortel();      
       case 7 :
       system("cls");
       credits();   
             
        case 8 :
       system("cls"); 
          exit ( EXIT_FAILURE );//sluit af          
        default:
          system("cls");  
          cout<<"error , slechte selectie , probeer opnieuw\n";
          main();
  cin.get();
  }                   
  
  
  
  } 
  
  
  inline void vermenigvuldigen()
  {
  float hello1;    
     
  int x;
  int y;
  C.I = 8;
  setcolor(C.I);
  
   cout<<"schrijf 2 getallen voor te vermenigvuldigen: ";
  cin>>x>>y;
  cin.ignore();
  cout<<"het produkt van de 2 getallen is ";
  C.I = 10;
  setcolor(C.I);
  cout<<x*y<<"\n";
  int input;
  C.I = 4;
  setcolor(C.I);
  cout<<"1.nog eens\n";
  cout<<"2.ga terug naar het hoofdmenu\n";
  cout<<"3.sluiten\n";
  cout<<"selectie";
  cin>>input;
  switch (input) {
      case 1:
        system("cls");
        vermenigvuldigen();
      case 2 : 
         system("cls");
         main();
     case 3 :
        system("cls");
        exit ( EXIT_FAILURE );//sluit af 
      default:
          system("cls");  
          cout<<"error , slechte selectie , probeer opnieuw\n";
          vermenigvuldigen();        
  }
  }
  inline void optellen ()
  {
  int x;
  int y;
  C.I = 8;
  setcolor(C.I);
   cout<<"schrijf 2 getallen om optetellen: ";
  cin>>x>>y;
  cin.ignore();
  cout<<"de som van de 2 getallen is ";
  C.I = 10;
  setcolor(C.I);
  cout<<x+y<<"\n\n\n\n";
  int input;
  C.I = 4;
  setcolor(C.I);
  cout<<"1.nog eens\n";
  cout<<"2.ga terug naar het hoofdmenu\n";
  cout<<"3.sluiten\n";
  cout<<"selectie";
  cin>>input;
  switch (input) {
      case 1:
        system("cls");
        optellen();
      case 2 : 
         system("cls");
         main();
     case 3 :
        system("cls");
        exit ( EXIT_FAILURE );//sluit af 
       default:
          system("cls");  
          cout<<"error , slechte selectie , probeer opnieuw\n";
          optellen();        
  }
  } 
   inline void delen ()
  {
  int x;
  int y;
  C.I = 8;
  setcolor(C.I);
   cout<<"schrijf 2 getallen om te delen: ";
  cin>>x>>y;
  cin.ignore();
  cout<<"het quotient van de 2 getallen is ";
  C.I = 10;
  setcolor(C.I);
  cout<<x/y<<"\n\n\n\n";
  int input;
  C.I = 4;
  setcolor(C.I);
  cout<<"1.nog eens\n";
  cout<<"2.ga terug naar het hoofdmenu\n";
  cout<<"3.sluiten\n";
  cout<<"selectie";
  cin>>input;
  switch (input) {
      case 1:
        system("cls");
        delen();
      case 2 : 
         system("cls");
         main();
     case 3 :
        system("cls");
       exit ( EXIT_FAILURE );//sluit af 
     default:
          system("cls");  
          cout<<"error , slechte selectie , probeer opnieuw\n";
          delen();          
  }
  } 
   inline void aftrekken ()
  {
  int x;
  int y;
  C.I = 8;
  setcolor(C.I);
   cout<<"schrijf 2 getallen om aftetrekken: ";
  cin>>x>>y;
  cin.ignore();
  cout<<"het verschil van de 2 getallen is ";
  C.I = 10;
  setcolor(C.I);
  cout<<x-y<<"\n\n\n\n";
  int input;
  C.I = 4;
  setcolor(C.I);
  cout<<"1.nog eens\n";
  cout<<"2.ga terug naar het hoofdmenu\n";
  cout<<"3.sluiten\n";
  cout<<"selectie";
  cin>>input;
  switch (input) {
      case 1:
        system("cls");
        aftrekken();
      case 2 : 
         system("cls");
         main();
     case 3 :
        system("cls");
        exit ( EXIT_FAILURE );//sluit af
     default:
          system("cls");  
          cout<<"error , slechte selectie , probeer opnieuw\n";
          aftrekken();          
  }
  } 
  inline void kwadrateren ()
  {
  int x;
  
  C.I = 8;
  setcolor(C.I);
   cout<<"schrijf een getal om te kwadrateren: ";
  cin>>x;
  cin.ignore();
  cout<<"het kwadraat van het getal is ";
  C.I = 10;
  setcolor(C.I);
  cout<<x*x<<"\n\n\n\n";
  int input;
  C.I = 4;
  setcolor(C.I);
  cout<<"1.nog eens\n";
  cout<<"2.ga terug naar het hoofdmenu\n";
  cout<<"3.sluiten\n";
  cout<<"selectie";
  cin>>input;
  switch (input) {
      case 1:
        system("cls");
        kwadrateren();
      case 2 : 
         system("cls");
         main();
     case 3 :
        system("cls");
        exit ( EXIT_FAILURE );//sluit af
       default:
          system("cls");  
          cout<<"error , slechte selectie , probeer opnieuw\n";
          kwadrateren();        
  } 
  } 
   inline void vierkantswortel ()
  {
  int x;
  
  
  C.I = 8;
  setcolor(C.I);
   cout<<"schrijf een getal om de vierkantswortel van te berekenen: ";
  cin>>x;
  cin.ignore();
  cout<<"de vierkantswortel van het getal is ";
  C.I = 10;
  setcolor(C.I);
  cout<<sqrt (x)<<"\n\n\n\n";
  int input;
  C.I = 4;
  setcolor(C.I);
  cout<<"1.nog eens\n";
  cout<<"2.ga terug naar het hoofdmenu\n";
  cout<<"3.sluiten\n";
  cout<<"selectie";
  cin>>input;
  switch (input) {
      case 1:
        system("cls");
        vierkantswortel();
      case 2 : 
         system("cls");
         main();
     case 3 :
        system("cls");
        exit ( EXIT_FAILURE );//sluit af 
           default:
          system("cls");  
          cout<<"error , slechte selectie , probeer opnieuw\n";
          vierkantswortel();
          }
  
  }  
  inline void credits ()
  {
      C.I = 8;
      setcolor(C.I);
  cout<<"               A -=[RP]=- Production\n";
  cout<<"                 Coded by Roel \n\n\n";
  C.I = 7;
  setcolor(C.I);
  cout<<"Historie: \n";
  cout<<"v0.01 : verminigvuldigen test\n";
  cout<<"v0.02 andere bewerkingen erbijgevoegd na succesvolle test\n";
  cout<<"v0.03 menu toegevoegd ,waardoor niet alle bewerking worden uitgevoerd in 1 keer\n";
  cout<<"v0.031 : irritante sluit-bug gefixt\n";
  cout<<"v0.04 : text kleuren ingevoegd\n";
  cout<<"v0.041 : hergeschrijven source code en menu geuptaded\n\n\n";
  C.I = 6;
  setcolor(C.I);
  cout<<"To Do : \n";
  cout<<"v0.05 : komma getallen invoegen\n";
  cout<<"v0.06 : lay-out\n";
  cout<<"....\n";
  cout<<"v1.0 : port naar psp met ingebouwd toetsenbord\n\n\n"; 
  int input;
  C.I = 5;
  setcolor(C.I);
  cout<<"1. Ga terug\n";
  cout<<"2. sluiten\n";
  cout<<"selectie:";
  cin>> input;
    switch (input) {
        case 1:
          system("cls");
          main();
        case 2:
          system("cls");        
          exit ( EXIT_FAILURE );//sluit af
          
        default:
          system("cls");  
          cout<<"error , slechte selectie , probeer opnieuw\n";
          credits();
          }
  cin.get();          
  }

 2. #2
  Code Goddess Prelude's Avatar
  Join Date
  Sep 2001
  Posts
  9,897
  Context would be nice. I happen to know what you're talking about, but others might wonder that you asked a vague question and posted reams of code. Also, have you even tried to use double or float instead of int? Or are you asking us to do it for you?
  My best code is written with the delete key.

 3. #3
  Registered User
  Join Date
  Sep 2006
  Posts
  70
  i dont understand anything about float
  and no you dont have to do it for me , i cant learn it than , and thats not what i want

 4. #4
  Code Goddess Prelude's Avatar
  Join Date
  Sep 2001
  Posts
  9,897
  >i dont understand anything about float
  You really don't need to understand. Just replace this:
  Code:
  int x;
  int y;
  With this:
  Code:
  double x;
  double y;
  As was already explained to you before you immediately shot back with a request for the exact steps of modifying your code.
  My best code is written with the delete key.

 5. #5
  Registered User
  Join Date
  Sep 2006
  Posts
  70
  yeah srry i just cant good english.i give it a try

 6. #6
  and the hat of int overfl Salem's Avatar
  Join Date
  Aug 2001
  Location
  The edge of the known universe
  Posts
  36,047
  Comparing optellen () and delen() side by side is a revelation.
  I suspect the same is true for a few other functions as well.

  > cout << "| ____| | ___ | | | | ____| \n";
  As a rule, avoid cluttering up the program with trivial presentation code until the substance actually works properly. It's less code to look at, less code for us to wade through when it goes wrong.

  > system("cls");
  Check the FAQ for better ways of clearing the screen.

  > system("cls");
  > main();
  Calling main() recursively is a no-no.
  Use proper loop constructs if you want to repeat stuff.
  If you dance barefoot on the broken glass of undefined behaviour, you've got to expect the occasional cut.
  If at first you don't succeed, try writing your phone number on the exam paper.

 7. #7
  Registered User
  Join Date
  Sep 2006
  Posts
  70
  oke it works
  big thnx

  you can lock this trhead

Popular pages Recent additions subscribe to a feed

Similar Threads

 1. decimals in calculator
  By hallo007 in forum C++ Programming
  Replies: 7
  Last Post: 09-24-2006, 10:14 AM
 2. GUI Calculator - Critique
  By The Brain in forum Windows Programming
  Replies: 1
  Last Post: 02-25-2006, 04:39 AM
 3. Calculator + LinkedList
  By maro009 in forum C++ Programming
  Replies: 20
  Last Post: 05-17-2005, 12:56 PM
 4. Need help with calculator program
  By Kate in forum C# Programming
  Replies: 1
  Last Post: 01-16-2004, 10:48 AM
 5. Replies: 2
  Last Post: 05-10-2002, 04:16 PM