pointers, chas, XOR encryption crashing

Printable View