Thread: Problem with memory allocation

 1. #1
  Registered User
  Join Date
  Sep 2015
  Posts
  18

  Problem with memory allocation

  Im having problem with the memory allocation.

  .H
  Code:
  #ifndef DSTRING_H
  #define DSTRING_H
  #include <stdio.h>
  
  typedef char* DString;
  
  /* Returnerar en sträng som innehåller samma text som textsträngen 'str'. 
   Den returnerade strängen är dynamiskt allokerad (dvs, på heapen) */
  DString dstring_initialize(const char* str);
  
  /* Slår ihop originalsträngen med source */
  int dstring_concatenate(DString* destination, DString source);
  
  /* Förkortar *destination så att den innehåller högst truncatedLength tecken 
   Om 'truncatedLength' är längre än strängens längd händer inget */
  void dstring_truncate(DString* destination, unsigned int truncatedLength);
  
  /* Skriver strängen till en textfil. 
    Textfilen förväntas redan vara öppnad och fortsätter vara öppnad efter anropet */
  void dstring_print(DString stringToPrint, FILE* textfile);
  
  /* Frigör minnet för en dynamisk sträng och sätter strängen (*stringToDelete) till NULL */
  void dstring_delete(DString* stringToDelete);
  
  #endif
  I think the problem is in both concatanate and truncate functions.

  Code:
  #include "dstring.h"
  #include <string.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <assert.h>
  
  
  DString dstring_initialize(const char* str)
  {
    assert(str != NULL); // Precondition
  
    DString sameStr;
  
    sameStr = (char*) malloc(sizeof(char) * (strlen(str)+1)); // Allokerar en dynamisk sträng
  
    sameStr = strcpy(sameStr, str); // Kopierar innehållet i "str" till "sameStr"
  
    assert(*sameStr == *str); // Kollar om strängarna har samma innehåll
  
    return sameStr;
  }
  
  int dstring_concatenate(DString* destination, DString source)
  {
    assert(*destination != NULL); // Avreferar och man kommer åt innehållet
    assert(destination != NULL); // Kollar så den inte är tom
    assert(source != NULL); // kollar så att den innehåller en sträng
  
    DString oneSent;
  
    oneSent = (char*) realloc(*destination, sizeof(char)*(strlen(*destination)+1) + (strlen(source)+1)); // Omallokerar för två strängar
  
    oneSent = strcat(*destination, source); // Sätter ihop *destination och source
  
    assert(oneSent == *destination && source); // Kollar om oneSent har samma innehåll som *destination och source
  
    return 1;
  }
  
  void dstring_truncate(DString* destination, unsigned int truncatedLength)
  {
    assert(destination != NULL);
    assert(*destination != NULL);
  
    *destination = realloc(*destination, sizeof(char) * (truncatedLength + 1)); // Omallokerar för en sträng
    *destination = "Department";
  
    assert(strlen(*destination) == truncatedLength); //kollar om längden är 10
  }
  
  void dstring_print(DString str, FILE* textfile)
  {
    assert(textfile != NULL);
  
    fprintf(textfile, "%s", str); // textfile är en stdout som printar ut str
  
  }
  
  void dstring_delete(DString* stringToDelete)
  {
    assert(stringToDelete != NULL); // Kollar om det finns något att frigöra
  
    free(*stringToDelete); // Frigör minnet
  
    *stringToDelete = NULL; // Tömmer innehållet i strängen
  
    assert(*stringToDelete == NULL);
  }


  Test program

  Code:
  #include <assert.h>
  #include <string.h>
  
  #include "dstring.h"
  
  /* Detta program testar funktionaliteten för ADTn DString */
  int main(void)
  {
    DString str1, str2;
    str1 = dstring_initialize("Department of ");
    str2 = dstring_initialize("Redundancy ");
    dstring_concatenate(&str1, str2); // Slår ihop str1 och str2 och lägger resultatet i str1. Str1 innehåller nu "Department of Redundancy"
  
    /* Om någon av dessa misslyckas så är det något fel på er implementation
      Använd debuggern för att ta reda på vad */
  
    assert(str1 != NULL);
    assert(str2 != NULL);
    assert(strlen(str2) == 11); 
    assert(strlen(str1) == 25); // Den sammanslagna strängen ska ha längden 25
  
    /* Följande ska skriva ut "Department of Redundancy Department" på skärmen
      stdout är en textfil som representerar konsollfönstret */
  
    dstring_print(str1, stdout);  // Skriver ut "Department of Redundancy" 
    dstring_truncate(&str1, 10);  // Förkortar str1 så att den bara innehåller de 10 första tecknen i strängen, dvs "Department"
    dstring_print(str1, stdout);  // Skriver ut "Department"
  
    /* Frigör det dynamiskt allokerade minnet för strängarna */
    dstring_delete(&str1);
    dstring_delete(&str2);
  
    /* Se till att strängarna blivit nollställda */
    assert(str1 == NULL);
    assert(str2 == NULL);
    return 0;
  }

 2. #2
  Registered User
  Join Date
  May 2010
  Posts
  4,595
  Im having problem with the memory allocation.
  What exactly is the problem?

  One thing I see is that you appear to be trying to compare strings with the operator==, this will not work you need to use something like strcmp().

  Also I don't recommend hiding a pointer behind a typedef.

  Jim

 3. #3
  Registered User
  Join Date
  Mar 2003
  Location
  UK
  Posts
  170
  realloc may move the memory block to a new location, whose address is returned by the realloc function.

  So you should be using the returned pointer from realloc when calling strcat.

Popular pages Recent additions subscribe to a feed

Similar Threads

 1. Problem with memory allocation
  By soulwarrior89 in forum C Programming
  Replies: 23
  Last Post: 07-14-2009, 03:17 PM
 2. Memory allocation problem
  By spank in forum C Programming
  Replies: 3
  Last Post: 04-19-2006, 01:37 AM
 3. Memory allocation problem
  By Machado in forum C++ Programming
  Replies: 1
  Last Post: 11-03-2005, 11:11 PM
 4. memory allocation problem
  By ccoder01 in forum C Programming
  Replies: 12
  Last Post: 04-24-2004, 08:22 PM
 5. memory allocation problem....help..
  By CyC|OpS in forum C Programming
  Replies: 8
  Last Post: 10-18-2002, 09:26 AM

Tags for this Thread