Doubt regarding the volatile keyword

Printable View