Raspberry Pi totaly freezes, runs fine on ubuntu laptop

Printable View