PDA

View Full Version : Swedish peopleGovtcheez
04-27-2005, 06:51 AM
Sorry about this, but I can't find a decent Swedish translation site on the web. Could someone who speaks Swedish (becuase I'm pretty sure that's what this is) translate this for me?

Enklare med Mozart. Andra nyheter var MicroStation ”Mozart” som förhandsvisades, var ett nytt, enklare användargränssnitt. Ambitionen är att få till stånd ett mera konsekvent arbetssätt så att användarna kan byta mellan olika program och känna igen sig, ungefär som man idag gör i Microsofts Officeprogram.
En annan nyhet är en skärmmotor som kommer att stödja 3D-accelerande kort fullt ut, så man kan hantera stora detaljerade modeller i realtid utan hackande och hoppade. Ytterligare en nyhet är förändringar i lagerhanteringen som gör det möjligt att i efterhand flytta element mellan olika lager.
Version 8.2 av MicroStation kommer att lanseras i februari 2004. På användarkonferensen lovade man att det redan i oktober 2003 kommer att finnas en så kallad release candidate klar, som kan användas i produktion och där intresserade kan pröva alla nyheter. MicroStation Mozart är planerad att leveras under början på 2005

Shakti
04-27-2005, 07:18 AM
My crappy attempt:


Simplier with Mozart. Other news were MicroStation ”Mozart” which was previewed, was a new, simplier userinterface. The ambition is to create a more consistent way to work, so that users can switch between different programs and still recognize it, kind of like you do in Microsofts Officeprograms.
Another news was a screeenengine that will fully support 3D-accelerated cards, so you can handle large highdetailed models in realtime without trouble. Another news is changes in layerhandling, which will let the user to move elements between layers.
Version 8.2 of MicroStation will launch in February 2004. On the user conference they promised that already in October 2003 there will be so called release candidates ready, which can be used in production, and where interested can try all news. MicroStation Mozart is planned to be delivered at the beginning of 2005.

Govtcheez
04-27-2005, 07:20 AM
Beautiful, thanks a ton.

axon
04-27-2005, 09:19 AM
my client will require a payment of $5 USD per word. As his agent, you could send the money straight to me ;)